هماهنگی جلسه

  • در صورت تایید تایم از سمت خانواده به لزوم برگزاری این جلسات، حضور به موقع فراگیر و با سیستم مناسب و به همراه فاز انجام شده، ثابت بودن زمان این جلسات برای هر هفته توضیحاتی ارائه دهید و اهمیت همراهی خانواده در طول مسیر برای بهره مندی بیشتر از این زمان را یاداوری بفرمایید.

   زمان جلسات یک به یک برای هر فراگیر نیم ساعت می باشد که انتخاب روز و ساعت برای هر فراگیر به عهده ی مربی است و مربی کاملا شناور قادر به انتخاب زمان برای جلسه یک به یک از زمان در دسترس قرار گرفتن فاز تا روز قبل از جلسه هفتگی می باشد.
   برای هماهنگی این زمان باید در تماس اول با خانواده، روز و ساعت پیشنهادی خودتان را مطرح نمایید. برای راحتی بیشتر پیشنهاد می کنیم که دو زمان در روز و ساعت مختلف را مدنظر داشته باشید و درصورت مخالفت خانواده با این زمان، گزینه ی بعدی را پیشنهاد بدهید.
   برای انتخاب زمان مناسب می توانید از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ برنامه ریزی کنید. در این زمان بندی به ساعات مدرسه ی فراگیران و ساعت جلسه ی هفتگی مربیان تاپیک توجه ویژه داشته باشید که تداخلی ایجاد نشود.

پیشنهاد می کنیم اين جلسات را با توجه به شناخت فراگیران و با احتساب زمان استراحت مورد نیاز خود بین هر جلسه هماهنگ بفرمایید. به این صورت که در چیدمان جلسات خود، فراگیرانی با وضعیت های رنگی متفاوت قرار بدهید.(فراگیر وضعیت سبز – فراگیر وضعیت نارنجی و … )
بطور مثال: فراگیری که در وضعیت قرمز هست نیاز به راهنمایی بیشتری از سمت شما دارند و همانگي چند فراگير قرمز در یک روز و بطور متوالی، انرژی مضاعفی از شما خواهد گرفت اما اگر بعد از این فراگیر، فراگیری در وضعیت سبزي كه سرشار از ایده هست را برنامه ریزی کنید، جذابیت جلسات رو برای خود دوچندان خواهید کرد.

Leave a Comment