آشنایی با این جلسه

همانطور که در مرامنامه آمده است، یکی از اهداف آکامی یاسان، کمک به رشد و مهارت آموزی هر چه بیشتر فراگیران می باشد. جلسات یک به یک، نمونه ای از فرصت های عالی برای این مهم می باشد که فراگیران در بازه زمانی نیم ساعته می توانند به همراه مربی خود مباحث و نکات فاز خودشان را مطرح نمایند.
جلسات یک به یک با هر فراگیر در هفته های ی اول و دوم و سوم هر ماه یاسانی برگزار می شود و در هفته ی چهارم (خلاقیتی) این جلسات را فراگیر باید کاملا آگاه باشد که این زمان مختص به تصحیح تکلیف وی بوده و باید تا قبل از این جلسه، حتما تکلیف خود را ارسال کرده باشد. هرچند محتواي این جلسه بر اساس سطح دانش و توانمندی فراگیران متغیر بوده و مربیان لازم است از مباحث پیشنهادی برای ارتقای کیفیت این جلسات استفاده کنند.
مباحث پیشنهادی برای برگزاری جلسات یک به یک بر مبنای وضعیت رنگی، میزان فعالیت و شخصیت فراگیر می باشد.
در نظر داریم با فراهم کردن بستر ارتباط تک نفره مربی با فراگیر به شناخت هرچه بیشتر روحیات و علاقه مندی و یا ترس، بالا بردن اعتماد به نفس و توانایی های فردی و آگاهی بر مباحث برنامه نویسی که فراگیر در آنها تسلط دارد و یا نیاز به رفع اشکال دارد، کمک شگرفی کرده باشیم.

ترسهایی که فراگیران ممکن است با آنها روبرو باشند را می توان به صورت زیر بیان کرد:
– ترس از فعال کردن میکروفن و وبکم که ممکن است بخاطر کمبود اعتماد به نفس و یا کمرنگ دانستن نقش خود در پیشبرد کلاس باشد.
– ترس از اشتباه: که در این حالت فراگیر به دلیل فراموشی یا توضیحات اشتباه و یا ناقص و در نتیجه مورد تمسخر و یا شماتت قرار گرفتن توسط دوست و مربی، ترجیح می دهد در کلاس مشارکتی نکند.

Leave a Comment