نکات مهم

در صورت عدم پاسخگویی فراگیر، با شماره تماس های دیگر تماس گرفته می‌شود و در صورت عدم پاسخگویی همه شماره های ذکر شده به مدت دو هفته ، هشدار انصراف ثبت می شود، تا واحد تجربه مشتری پیگیری وضعیت فراگیر را انجام دهند.

در تماسها به فراگیران یادآوری می شود که اولویت برقراری ارتباط با مربیان، از طریق تالار پرسش و پاسخ، سپس پیام خصوصی در مودل و در نهایت ارتباط تلفنی است.

نکته: از آنجایی که مربی ارتباط صمیمی و دوستانه ای را با فراگیر برقرار کرده است، در نتیجه بهترین و دغدغه مند ترین فرد برای فراگیر است تا او را برای حضور در فعالیت های دیگر آکادمی که در راستای اهداف و فلسفه های یاسان و مهارت افزایی فراگیران است، راهنمایی نماید.

در نتیجه در صورتی که از طرف آکادمی، وبینار یا برنامه خاصی برای فراگیران یا خانواده در حال برگزاری باشد،  اطلاع رسانی در خصوص این فعالیت ها نیز در این تماسها منتقل می شود.

نکته بسیار حائز اهمیت توجه بر عدم برقراری ارتباط مربی با دانش آموزان در پیام رسانهای فضای مجازی می باشد و تمامی ارتباطات مربی با فراگیران در بسترهای عنوان شده اعم از تالار، پیام شخصی مودل، تماس های تلفنی و جلسات آنلاین هفتگی و جلسات یک به یک می باشد. اهمیت این موضوع هم بر روند آموزشی فراگیر در آکادمی بر مبنای فلسفه ها تاثیر گذار بوده و هم بر ارتباطات بیش از اندازه فراگیر با مربی اثرگذار است.

همچنین مربیان گرامی در صورت اطلاع از  تشکیل گروه فراگیران  در پیام رسان های فضای مجازی حتما برای راهنمایی و جهت دهی درست فراگیران به تالار و جلسات آنلاین با مشاور خود مشورت نمایند.

Leave a Comment