تماس با فراگیران خارج از کشور

در حال حاضر فراگیرانی از سایر کشورها مانند کانادا، انگلستان، برزیل، استرالیا و دبی و … در دوره های کلوب شرکت می نمایند.روال جلسات و تماس این فراگیران مانند باقی فراگیران آکادمی می باشد و برای تماس ها باید از طریق واتساپ با فراگیر یا خانواده ارتباط برقرار کرد. دقت نمایید که تنها تماس از این طریق خواهد بود و ارتباط از طریق پیام در واتساپ توصیه نمی شود.

Leave a Comment