معرفی دوره ی استارت

توضیحات کلی در خصوص جلسه یک به یک استارت:

هر فراگیر در ابتدای ورود خود به آکادمی یاسان، جلسه ای 30 دقیقه ای تحت عنوان جلسه یک به یک استارت را تجربه خواهد کرد. این جلسه یکی از مهمترین جلسات مربی با فراگیر خواهد بود زیرا جذب فراگیر به آکادمی و تکمیل گروه فراگیران مربی در این جلسه صورت می گیرد و در نتیجه تلاش مربیان عزیز برای جذاب کردن هرچه بیشتر این جلسه و تسلط و آمادگی برای حضور در آن بسیار حائز اهمیت است.

هر فراگیر بعد از حضور در جلسه یک به یک استارت، در صورت تمایل برای شرکت در دوره های اصلی آکادمی، ثبت نام قطعی خود را انجام خواهد داد و درس اصلی دوره برای او فعال خواهد شد، زمان برگزاری جلسات یک به یک دوره اصلی، مطابق با زمان اولیه منتخب فراگیر در هنگام استارت خواهد بود.

در نتیجه در یک ماه ابتدایی شروع همکاری مربی، بر اساس زمانهای اعلام شده از طرف وی، تعدادی از فراگیران در جلسات استارت یک به یک حاضر خواهند شد و همزمان با ثبت نام قطعی تعدادی از آنها، گروههای بعدی، استارت خواهند خورد و بعد از یک ماه، گروه فراگیران مربی تکمیل خواهد شد.

 

اهداف برگزاری این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • آشنایی اولیه با آکادمی
  • آشنایی مربی و فراگیر و شکل گیری ارتباط صمیمی و دوستانه
  • آشنایی با محیط نرم افزار برنامه نویسی مربوطه
  • آشنایی اولیه و نشان دادن جذابیت پروژه هایی که در ترم های آینده با آنها رو به رو خواهد شد
  • آشنایی اولیه با کلاس معکوس
  • آشنایی با محیط مودل و نحوه ارسال تکالیف
  • آشنایی با تالار پرسش و پاسخ

 

Leave a Comment

On this page