ماینکرفت یاسان

فراگیران از ابتدای سومین ماه عضویت در آکادمی، دسترسی به سرور آکادمی یاسان و نام کاربری ماینکرفت مختص به خود را خواهند داشت. آموزش های لازم برای ورود فراگیران به بازی، بر روی درس قرار خواهد گرفت تا با راهنمایی و استفاده از این محتوای آموزشی، امکان ورود به دنیای هیجان انگیز ماینکرفت را تجربه کنند.
فراگیران هر روزه از ساعت 16 الی 20 به مدت 40 دقیقه در سال تحصیلی و 60 دقیقه در طول تابستان به سرور آکادمی یاسان دسترسی خواهند داشت. 
نصب و استفاده از بازی ماینکرفت اجباری نیست بلکه یک فعالیت مازاد می باشد و اگر خانواده ای نسبت به فعالیت فرزندشان در بازی های آنلاین، مخالفت داشتند، امکان مسدود کردن و قطع دسترسی فراگیران به سرور آکادمی یاسان وجود دارد. 
همچنین در صورت بازخود خانواده، امکان کاهش زمان بازی در طول روز و یا کاهش روزهای دسترسی فراگیر به سرور به صلاحدید خانواده مقدور می باشد. 
 

Leave a Comment