نرم افزار های مشترک


نسخه به روز و فعال ادوبی کانکت برای نسخه ویندوز را می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود فایل نصبی

این برنامه به کاربران امکان دسترسی به کامپیوتر از راه دور با استفاده از یک نرم افزار جانبی را می دهد. این نرم افزارها که معمولاً با نام های Remote Access یا Remote Control شناخته می شود. بعد از نصب انی دسک یک کامپیوتر میزبان به یک کامپیوتر متصل شده و مدیریت آن، از طریق سیستم متصل شده صورت می گیرد. 

دانلود انی دسک از سایت اصلی

پس از نصب، نرم افزار وارد صفحه زیر می شود:

1:از این قسمت نصب را نهایی نمایید.

2:برای اتصال به سیسیتم شما باید این عدد 9 رقمی (کد انی دسک) را به سیستم server اطلاع می دهیم.

پس از مشاهده پیام درخواست، گزینه accept را انتخاب می کنیم.

Leave a Comment