وبکم

قدم 1 و مهم) از صحت و سالم بودن اتصال وبکم به سیستم اطمینان حاصل نمایید. 

قدم2) برای باز کردن و وبکم وارد بخش privcy  شده و گزینه های Allow ,remember را فعال نمایید.

قدم3) درصورت داشتن وبکم بصورت جداگانه (external) حتما ابتدا اپلیکیشن مربوط به وبکم را باز کرده و سپس از روی ادوبی کانکت وبکم موردنظر را انتخاب کنید.

 

گاهی اوقات پس از شیر وبکم و یا شیر صفحه بصورت ناخودآگاه از برنامه بیرون می روید، اساس اصلی این مورد ضعیف بودن اینترنت می باشد.

قدم1) وارد جلسه شوید نقش فرد مورد نظر را به Host یا presenter تغییر دهید، از منو سمت چپ بالا گزینه meeting را انتخاب کنید و بعد وارد Preferences شوید. سعی کنید کیفیت تصویر شیر شده را در این شرایط به کمترین مقدار قرار دهید. از قسمت video qualityبه مقدار low قرار دهید.

حال باید این مورد را از داخل ادوبی کانکت نیز اصلاح نمایید، وارد جلسه شوید نقش فرد مورد نظر را بصورت Host یا presenter قرار دهید، از منو سمت چپ بالا گزینه meeting را انتخاب کنید و بعد وارد Preferences شوید.

از قسمت video و از قسمت aspect retioبا نوع standard یا wide screen تغییر دهید.

Leave a Comment